โครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning


โครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning กิจกรรมการจัดประกวด Productive Learning วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และห้อง ๕๓๐๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                   


วันที่ 2564-03-30
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และ ห้อง ๕๓๐๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี