รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่!!!!!!!!!!มาแล้วจ้า

2021-02-10

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-29

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-27

อ่านเพิ่ม
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2020-01-20

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

2019-10-30

อ่านเพิ่ม
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2019-10-29

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนสวน

2019-09-18

อ่านเพิ่ม
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2019-09-12

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

2019-09-06

อ่านเพิ่ม