ขอเชิญชวนบุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าพื้นถิ่นพิษณุโลก “Nu Outfit Design Competition ๒๐๒๑”

2021-01-26

อ่านเพิ่ม
จ้างงานเด็กจบใหม่

2021-01-26

อ่านเพิ่ม
ประกาศ แนวทางสำหรับนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2021-01-06

อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์

2020-11-06

อ่านเพิ่ม
ขอเชิญร่วมประกวดกระทงคู่ธารา ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2020-10-21

อ่านเพิ่ม
ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ 2564

2020-08-21

อ่านเพิ่ม
ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ 2564

2020-08-21

อ่านเพิ่ม
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้าง Email ให้กับนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว และสามารถดูได้ในลิงค์

2020-06-12

อ่านเพิ่ม
ขอความอนุเคราะห์ที่อยู่นักศึกษา

2020-04-24

อ่านเพิ่ม
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับนักศึกษา และคณาจารย์

2020-04-07

อ่านเพิ่ม
ประกาศมหาลัย เรื่อง การรับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ 1/63

2020-04-04

อ่านเพิ่ม
ช่องทางการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์

2020-03-27

อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์

2020-03-20

อ่านเพิ่ม
โครงการพิเศษการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับ ประชาชนทั่วไป

2020-03-18

อ่านเพิ่ม
โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พิซซ่าแบบโฮมเมด

2020-02-12

อ่านเพิ่ม
ลงทะเบียนร่วมสมัครเป็นจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

2019-09-11

อ่านเพิ่ม
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

2019-09-11

อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการจัดทำสัญญารับทุนและรายงานตัว

2019-04-01

อ่านเพิ่ม