กิจกรรม

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Research and Innovation in Science and Technology ; JRIST) นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

....

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.40 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โดยมีคณบดี เป็นประธานที่ประชุม และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม

....

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาพร้อมทั้งบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกฝึกสหกิจศึกษา

....

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ค่างานและทำผลงานเสนอเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข และ คุณสุภัทรา อภิชาติ มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรคณะ

....

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการทำแซนวิส ดอกไม้จากธนบัตร พวงมะโหรต กระทงขนมปัง และวุ้นผลไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.ตาหลังใน จ.สระแก้ว

....

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้การตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทำงาน EdPEx มหาวิทบยาลัยจึงมาบรรยายให้ความรู้ ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและเกณฑ์การตรวจประเมิน EdPEx วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ นำ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ

....

มาเดินเล่นงานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์กันนะคะ วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แวะมาอุดหนุนกันได้เลยจ้า #ซุ้มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ซุ้มขนมแพนเค้ก **ถ้วยละ 15 บาท ท๊อปปิ้งตักเอง #ซุ้มไอติมหลอด **3 อัน 10 บาท #ซุ้มระบายสีตุ๊กตา **ตัวละ10 บาท

....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 วันนี้ได้มีโอกาสพบครูแนะแนวและนักเรียน

....

คอร์สสุดปังหลักสูตรระยะสั้นไม่เรียนไม่ได้แล้ว จัดเต็มเรียนจริงปฏิบัติจริง การอบรมทำกาแฟและเบเกอรี่ "Society Coffee and Bakerry Lab" รุ่น 1 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะกาแฟและชาเพื่อการพัฒนาอาชีพ และห้องปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ โดยหลักสูตรโภชนาการและ​การก​ำ​ห​นด​อาหาร​ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์​ และหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​วไลย​อลงกรณ์​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​➡️ ติดตามคอร์สต่อไปได้เรื่อยๆหน้าเพจ

....
1   2   3   4   5       Next